کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش

کار نکردن فن کولر گازی
دلایل کار نکردن فن کولر گازی
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
لرزش ماشین لباس‌شویی بوش
بررسی دلایل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش
۱۳۹۷-۰۷-۰۲

کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش

کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش

برخی از مشکلات و مواردی که در کارکرد انواع ماشین لباس‌شویی روی می‌دهد، سب اختلال در کارکرد دستگاه‌ها می‌شود. برخی از این مشکلات رایج هستند و برخی دیگر به ندرت روی می‌دهند و نیاز به درخواست راهنمایی از متخصصان است. از رایج‌ترین مشکلات می‌توان به صدای زیاد ماشین لباس‌شویی، چفت نشدن در ماشین لباس‌شویی اشاره کرد. در این نوشته قصد داریم مشکل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش را بررسی کنیم. موارد مطرح شده در مورد این مشکل براساس اولویت مشخص شده است، در صورتی که بعد از مطالعه این نوشته، مشکل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش شما حل نشد، می‌توانید با متخصصان ما تماس بگیرید و از راهنمایی رایگان آن‌ها بهره‌مند شوید.

علت ۱: کیت تعمیرات همزن

اگر همزن مکانیکی لباس‌شویی بوش کار نمی‌کند، استفاده از کیت تعمیرات همزن و تعویض قطعات می‌تواند مشکل را حل نماید. این کیت حاوی قطعاتی است که بیش‌ترین احتمال خرابی و آسیب‌دیدگی را دارند. اگر هر قطعه‌ای معیوب شده یا آسیب دیده باشد، آن را بوسیله کیت تعویض نمایید.

علت ۲: بلوک محرکه

خرابی بلوک محرکه می‌تواند دلیل دیگر دلیل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش باشد. بلوک محرکه سیستم انتقال قدرت ماشین لباس‌شویی را به همزن وصل می‌کند. اگر بلوک محرکه آسیب دیده باشد، شفت انتقال نیرو هم‌چنان رو به جلو و عقب حرکت کرده ولی همزن حرکت جزئی داشته یا تماماً بی‌حرکت خواهد بود. بلوک محرکه را برای هرگونه آسیب ‌دیدگی بررسی نمایید. اگر آسیب‌ دیده یا معیوب شده‌ باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۳: کوپلینگ موتور

کوپلینگ، موتور را به سیستم انتقال قدرت وصل می‌کند. اگر حجم البسه داخل دستگاه بیش از حد مجاز باشد، کوپلینگ به منظور حفاظت از موتور و سیستم انتقال نیرو در برابر خرابی، عمل نخواهد کرد. کوپلینگ موتور می‌تواند به مرور زمان نیز معیوب شود. کوپلینگ را برای وجود هرگونه خرابی بررسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض کنید.

علت 4: تسمه محرک

خرابی یا شل‌ بودن تسمه محرک از دیگر دلایل دلیل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش است. تسمه محرک را بازرسی نمایید تا خراب نبوده و یا بر روی چرخ تسمه شل نباشد. اگر تسمه خراب بوده و یا شل باشد، آن را تعویض نمایید.

علت 5: بورد کنترلی موتور

بورد کنترلی موتور نیروی موتور را تامین می‌کند. اگر این بورد خراب باشد، دستگاه یا ناقص کار می‌کند و یا به کل کار نخواهد کرد. نخست، بورد کنترلی موتور را برای وجود اجزای نیم‌سوز و تمام‌ سوز‌شده بازرسی کنید. برای تشخیص خرابی بورد کنترلی موتور، اطمینان حاصل کنید که بورد کنترلی نیروی الکتریکی موتور را وصل می‌کند. اگر بورد کنترلی برق داشت ولی برق موتور را وصل نمی‌کرد، آن را تعویض نمایید.

علت 6: موتور محرک

دلیل دیگری برای دلیل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش خرابی موتور محرکه است. موتور محرک می‌تواند خراب شود. با این حال، بسیار نادر است که دلیل کار نکردن همزن دستگاه، موتور باشد. قبل از تعویض موتور، نخست تمامی اجزا با احتمال خرابی را چک کنید. اگر هیچ‌ یک از اجزا خراب نبودند، موتور را می‌توانید تعویض کنید. برای تشخیص خرابی موتور، ابتدا تامین نیروی برق موتور را چک کنید. اگر موتور صدایی داشت ولی کار نمی‌کرد، یا اگر پر سر و صدا بود، و یا آزادانه چرخش نمی‌کرد، آن را تعویض کنید.

علت 7: قفل درب

قفل درب از بسته ‌بودن درب دستگاه هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. هنگامی که درب بسته باشد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر قفل درب معیوب باشد، درب دستگاه به‌ درستی چفت نخواهد شد. خرابی قفل درب می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. قفل درب را برای وجود خرابی بازرسی کنید. اگر قفل درب آسیب دیده باشد یا به ‌درستی چفت نشود، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی قفل درب، از یک مولتی‌متر برای تست اتصال جریان هر یک از کلیدهای قفل درب استفاده کنید.

تعمیر ماشین لباس‌شویی

علت 8: بخش استاتور

استاتور با روتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرتمندی ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر سیم‌پیچی‌های استاتور آسیب دیده باشند، دستگاه نخواهد چرخید و یا همزن دستگاه کار نخواهد کرد. استاتور را برای وجود هرگونه آسیب‌ دیدگی در سیم ‌پیچ‌ها و یا هر آسیب دیگری بازرسی کنید.

علت 9: سیستم کلید و موتور قفل در

قفل درب از بسته ‌بودن در هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. زمانی که درب بسته شد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر درب دستگاه چفت نشده‌باشد، کلید درب از شروع به کار دستگاه ممانعت می‌کند. اگر قفل درب خراب باشد، دستگاه شروع به کار نکرده و نخواهد چرخید. خرابی قفل درب می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. قفل درب را برای هرگونه خرابی بازرسی کنید. اگر قفل درب خراب بود یا به درستی چفت نمی‌شد، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی قفل درب، به نمودار سیم‌کشی دستگا‌ه‎‌تان نگاهی انداخته و از یک مولتی‌‎متر برای تست اتصال جریان هر یک از کلیدهای قفل درب استفاده کنید. اگر هر یک از کلیدهای وصلی جریان نداشت، آن را تعویض نمایید.

علت ۱0: بخش روتور

روتور با استاتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرتمندی ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر آهنرباهای روتور آسیب‌دیده باشند یا هر قسمتی از روتور معیوب باشد، دستگاه نخواهد چرخید و یا همزن دستگاه کار نخواهد کرد. برای تشخیص خرابی روتور، روتور را بازرسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۱: همزن زیرین

همزن زیرین می‌تواند در محل اتصالش به داخل سیستم محرکه آسیب ‌دیده یا جدا شده ‌باشد. برای تشخیص خرابی یا جدا‌شدگی همزن زیرین، آن را از لباس‌شویی جدا نموده و آن را برای وجود هرگونه آسیب‌دیدگی یا خرابی بازرسی کنید.

علت ۱۲: همزن فوقانی

همزن فوقانی می‌تواند در محل اتصالش به همزن زیرین آسیب‌ دیده یا جدا شده ‌باشد. همزن را برای وجود هرگونه آسیب‌دیدگی یا خرابی در محل اتصال بازرسی کنید.

علت ۱۳: مجموعه سیستم همزن

همزن می‌تواند در محل اتصالش به داخل سیستم محرکه آسیب‌ دیده یا جدا شده ‌باشد. برای تشخیص خرابی یا جدا‌شدگی همزن ، آن را از لباس‌شویی جدا نموده و آن را برای وجود هرگونه آسیب‌دیدگی یا خرابی بازرسی کنید.

علت ۱۴: صفحه پروانه شستشو

خرابی یا جدا‌شدن صفحه پروانه شستشو می‌تواند آخرین دلیل کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش باشد. اگر همزن ماشین لباس‌شویی به‌ درستی کار نمی‌کند، دلیل آن می‌تواند آسیب‌دیدگی یا جدا‌شدن صفحه پروانه شستشو از محل اتصال به شفت محرکه باشد. همزن را می‌توانید از دستگاه جدا نمایید تا محل اتصال صفحه پروانه شستشو را بازرسی کنید.

گروه فنی و مهندسی اپلا سرویس، با تکیه بر تجربه بیش از 30 سال در زمینه نصب انواع وسایل برقی خانگی مانند یخچال‌‌وفریزر، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی با برندهای مختلف خارجی و ایرانی خدمات مناسبی را به همشهریان ارائه دهد.

شما می‌توانید با یک تماس از هر نقطه از تهران، خدمات مورد نیاز خود را در عرض یک‌ساعت توسط کارشناسان و تکنسین‌های متخصص ما دریافت کنید. خدمات تعمیر وسایل برقی در منزل شما ارائه خواهد شد. گارانتی بدون قید و شرط به خدمات ارائه شده و ارائه خدمات با کمترین قیمت از ویژگی‌های خدمات ارائه شده ما است.

منبع: repairclinic

n
.

وسیله برقی شما معیوب شده است ؟  فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.