بررسی دلایل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش

کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش
کار نکردن همزن مکانیکی ماشین لباس‌شویی بوش
۱۳۹۷-۰۶-۲۹
کند بودن یخ‌ساز
دلایل کندن بودن یخ‌ساز یخچال و فریزر
۱۳۹۷-۰۷-۰۴

بررسی دلایل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش

لرزش ماشین لباس‌شویی بوش

ماشین‌ لباس‌شویی براساس نوع کارکرد خود بعضی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شود. برای نمونه هنگام آب‌کشی لباس‌ها، ماشین لباس‌شویی اقدام به ارتعاش و لرزش می‌کند. البته بعضی اوقات این لرزش شدت می‌یابد و از حالت نرمال خود خارج می‌شود. در این نوشته قصد داریم به بررسی مشکل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش بپردازیم. موارد بیان شده براساس اولویت بیان شده است. پیشنهاد می‌شود موارد بیان شده به ترتیب اولویت عملی شود و در صورتی که مشکل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش شما حل نشد، می‌توانید با کارشناسان متخصص ما تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی‌های رایگان آن‌ها بهره مند شوید.

علت ۱: جاذب ارتعاشی

اصلی‌ترین دلیل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش می‌تواند ایرادی در جاذب‌های ارتعاشی دستگاه باشد. یک یا چند مورد از جاذب‌های ارتعاشی به احتمال زیاد آسیب دیده یا خراب شده‌اند. جاذب‌های ارتعاشی وظیفه میرا نمودن ارتعاشات گردونه لباس‌شویی را دارند. اگر یک یا چند جاذب ارتعاشی معیوب شده ‌باشند، لباس‌شویی لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. برخی اوقات هنگامی که لباس‌شویی را جابه‌جا می‌نماییم، جاذب‌های ارتعاشی می‌توانند از محل خود خارج گردند. بررسی کنید تا اطمینان یابید که جاذب‌های ارتعاشی در محل صحیح خود باشند و آسیب‌دیدگی یا خرابی نداشته ‌باشند. اگر یک یا چند جاذب ارتعاشی معیوب باشد، توصیه می‌کنیم تا تمامی جاذب‌ها را به ‌عنوان عامل پیشگیری خرابی تعویض نمایید.

علت ۲: میله تعلیق

یک یا چند مورد از میله‌های تعلیق به احتمال زیاد آسیب دیده یا خراب شده‌اند. میله‌های تعلیق کمک می‌کنند تا جابه‌جایی گردونه لباس‌شویی میرا شود. اگر یک یا چند میله تعلیق معیوب شده‌باشد، لباس‌شویی لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. برای تشخیص خرابی میله‌های تعلیق، بررسی کنید تا آسیب‌دیدگی و شکستگی نداشته باشند. اگر یک میله تعلیقی معیوب باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۳: فنر تعلیق

خرابی فنر تعلیق از دیگر دلایل ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی است. یک یا چند مورد از فنرهای تعلیق به احتمال زیاد آسیب دیده یا خراب شده‌اند. فنرهای تعلیق کمک می‌کنند تا جابه‌جایی گردونه لباس‌شویی جذب شود. اگر فنر تعلیقی شکسته باشد، لباس‌شویی نامتعادل شده و در نتیجه هنگام کارکرد لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. برای تشخیص خرابی فنرهای تعلیق، بررسی کنید تا آسیب‌دیدگی و شکستگی نداشته باشند. اگر فنر تعلیقی معیوب باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۴: فنر متعادل‌کننده

یک یا چند مورد از فنرهای متعادل‌کننده به احتمال زیاد آسیب دیده یا خراب شده‌اند. فنرهای متعادل‌کننده کمک می‌کنند تا جابه‌جایی گردونه لباس‌شویی جذب شود. اگر فنر متعادل‌کننده‌ای شکسته باشد، لباس‌شویی نامتعادل شده و در نتیجه هنگام کارکرد لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. برای تشخیص خرابی فنرهای متعادل‌کننده، بررسی کنید تا آسیب‌دیدگی و شکستگی نداشته باشند. اگر فنر متعادل‌کننده‌ای معیوب باشد، آن را تعویض نمایید. به‌ علاوه، چارچوبی که فنرهای متعادل‌کننده بر روی آن قرار دارند را نیز بررسی کنید. اگر چارچوب زنگ‌زده و فرسوده باشد، آن را تعویض کنید.

علت ۵: حلقه اسنابر

ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش می‌تواند ناشی از خرابی حلقه اسنابر دستگاه باشد. حلقه اسنابر ارتعاشات گردونه لباس‌شویی را میرا می‌نماید. اگر حلقه اسنابر معیوب باشد، لباس‌شویی حین کارکرد لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. حلقه اسنابر را برای وجود هرگونه عیب و ایرادی بررسی کنید. اگر حلقه اسنابر آسیب دیده یا معیوب شده‌باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۶: پد اسنابر

پد اسنابر ارتعاشات گردونه لباس‌شویی را میرا می‌نماید. اگر حلقه اسنابر معیوب بوده یا از بین رفته باشد، یا با ماده‌ای لزج (مثل شوینده، نرم‌کننده لباس یا روغن سیستم انتقال قدرت) پوشیده شده‌ باشد، لباس‌شویی حین کارکرد لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. پد اسنابر را برای وجود هرگونه عیب و ایرادی بررسی کنید. اگر پد اسنابر آسیب دیده یا از بین رفته باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۷: پیچ حمل و نقل

پیچ‌های مخصوص حمل و نقل دستگاه می‌توانند عامل دیگری برای ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی بوش باشند. تمامی لباس‌شویی‌هایی که درب‌شان قسمت جلویی قرار دارد، دارای پیچ‌های حمل و نقل هستند تا موقعیت مکانی طبلک لباس‌شویی هنگام حمل و نقل پایدار باشد. هنگام نصب لباس‌شویی، این پیچ‌ها باید برداشته شود. اگر پیچ‌ها باقی بمانند، لباس‌شویی هنگام کارکرد شدیداً لرزیده، جابه‌جا شده یا ارتعاش خواهد داشت. پیچ‌های حمل و نقل را جدا نموده و نگهدارید تا در اساس‌کشی‌های بعدی مورد استفاده قرار دهید.

علت ۸: مجموعه کیت پیچ حمل و نقل

اگر پیچ‌های حمل و نقل از دستگاه جدا نشوند، لباس‌شویی حین کارکرد ارتعاش خواهد داشت. تمامی لباس‌شویی‌هایی که درب‌شان قسمت جلویی قرار دارد، دارای پیچ‌های حمل و نقل هستند تا موقعیت مکانی طبلک لباس‌شویی هنگام حمل و نقل پایدار باشد. پیچ‌ها در پشت ماشین لباس‌شویی قرار دارند و باید هنگام نصب برداشته شوند، در غیر این صورت، لباس‌شویی هنگام کارکرد شدیداً لرزیده، جابجا شده یا ارتعاش خواهد داشت.

لرزش ماشین لباس‌شویی بوش

علت ۹: حلقه تعادل

حلقه تعادل ممکن است سیال داخل خود را از دست داده باشد. حلقه تعادل بر روی گردونه بیرونی قرار دارد و کمک می‌کند تا نیروی چرخش گردونه شستشو خنثی شود. حلقه تعادل با سیال پر شده ‌است. سیال کمک می‌کند تا ارتعاش لباس‌شویی میرا شود. اگر سیال از حلقه تعادل نشت کند، لباس‌شویی حین کارکرد لرزش یا ارتعاش خواهد داشت. حلقه تعادل را بازرسی کنید تا هم‌چنان با سیال پر شده‌ باشد. اگر حلقه تعادل عاری از سیال باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۰: میراگر ضربه

میراگر ضربه کمک می‌کند تا تکان‌های دستگاه حین چرخش جذب شود. اگر میراگر ضربه معیوب باشد، گردونه نامتعادل شده و باعث ارتعاش و لرزش دستگاه حین چرخش می‌گردد. میراگر ضربه را برای هرگونه خرابی بازرسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۱: پد سایشی گردونه

پد سایشی گردونه ارتعاشات گردونه شستشو را میرا می‌کند. اگر پد سایشی معیوب بوده یا از بین رفته باشد، دستگاه حین کارکرد ارتعاش و لرزش خواهد داشت. پد سایشی گردونه را بازرسی کنید. اگر معیوب بوده یا از بین رفته بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۲: طبلک پشتی و بیرینگها

طبلک عقبی دارای بیرینگ یا بیرینگ‌هایی است که چرخش گردونه داخلی را نرم و روان سازد. اگر سیستم بیرینگ گردونه خراب باشد، دستگاه می‌تواند شدیدا ارتعاش و لرزش داشته‌ باشد. در برخی دستگاه‌ها، بیرینگ‌ها جدا از طبلک عقبی به فروش می‌رسند، با این حال اگر تولیدکننده طبلک و بیرینگ را سوار بر هم فراهم می‌کند، توصیه می‌کنیم که طبلک بیرونی و بیرینگ‌ها را با هم تعویض نمایید، زیرا جدا‌کردن و پرس‌کردن بیرینگ جدید می‌تواند شدیدا سخت و مشکل‌ساز باشد. البته لازم است بدانید که تعویض گردونه بیرونی و بیرینگ آسان نیست و پر هزینه خواهد بود.

علت ۱۳: پایه تنظیم

تراز‌ نبودن دستگاه از دلایل ساده‌ای است که می‌تواند منجر به ارتعاش و لرزش ماشین لباس‌شویی  بوش شود. بررسی کنید تا دستگاه روی سطح بدون لقی و تراز شده ‌باشد. اگر چنین نبود با پایه‌های تنظیم آن را تراز نمایید. همواره بعد از تنظیم پایه‌ها را قفل نمایید تا به مرور زمان شل نشوند.

گروه فنی و مهندسی اپلا سرویس، با تکیه بر تجربه بیش از 30 سال در زمینه نصب انواع وسایل برقی خانگی مانند یخچال‌‌وفریزر، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی با برندهای مختلف خارجی و ایرانی خدمات مناسبی را به همشهریان ارائه دهد.

شما می‌توانید با یک تماس از هر نقطه از تهران، خدمات مورد نیاز خود را در عرض یک‌ساعت توسط کارشناسان و تکنسین‌های متخصص ما دریافت کنید. خدمات تعمیر وسایل برقی در منزل شما ارائه خواهد شد. گارانتی بدون قید و شرط به خدمات ارائه شده و ارائه خدمات با کمترین قیمت از ویژگی‌های خدمات ارائه شده ما است.

منبع: repairclinic

n
.

وسیله برقی شما معیوب شده است ؟  فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.