علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ

حقایقی درباره یخچال
مرداد ۱, ۱۳۹۷
کار نکردن آب سردکن یخچال فریجیدر
کار نکردن آب سردکن یخچال فریجیدر
مرداد ۴, ۱۳۹۷

ممکن است ماشین لباس‌شویی شما با مشکلات و موارد مختلفی روبرو شده باشد. مواردی مانند نچرخیدن دیگ ماشین لباس‌شویی و عدم تخلیه آب ماشین لباس‌شویی. یکی از مشکلاتی دیگری که در ماشین‌های لباس‌شویی سامسونگ روی می‌دهد نچرخیدن دستگاه است که ما در این نوشته به تقاضای کاربران قصد داریم تا علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ را به شما آموزش دهیم. برای استفاده از این نوشته 19 دلیل را مطرح کرده‌ایم که این دلایل از بیشترین احتمال تا کمترین احتمال مطرح شده است و باید هر کدام از موارد بیان شده را چک و تست نمایید. برا این که از این نوشته که مرتبط با علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ است بهتر استفاده کنید، بهتر است از آیتم‌های اول شروع کنید.

علت ۱: سیستم قفل در

سیستم قفل در هنگام باز بودن در از چرخش دستگاه ممانعت می‌کند. اگر این سیستم خراب شود، دستگاه نخواهد چرخید. برای تشخیص خرابی این سیستم، از یک مولتی‌متر برای تست وصل بودن جریان برق سیستم قفل در استفاده کنید. اگر جریان برق قفل در متصل نبود، آن را تعویض نمایید.

علت ۲: کوپلینگ موتور

کوپلینگ موتور می‌تواند دیگر علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ باشد. کوپلینگ موتور، موتور را به سیستم انتقال نیرو ماشین لباس شویی وصل می‌کند. اگر وزن البسه از حد مجاز بار عبور نماید، کوپلینگ مانع از چرخش دستگاه می‌شود تا به موتور و سیستم انتقال نیرو آسیبی نرسد. خود کوپلینگ ممکن است به دلیل استفاده زیاد دچار خرابی شود. کوپلینگ موتور را بازرسی نمایید تا از عدم خرابی اطمینان حاصل کنید. اگر کوپلینگ خراب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۳: تسمه محرک

یکی از مهم‌ترین دلایل و انواع علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ وجود هر گونه ایراد در تسمه محرک می‌باشد. تسمه محرک را بازرسی نمایید تا خراب نبوده و یا بر روی چرخ تسمه شل نباشد. اگر تسمه خراب بوده و یا شل باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۴: چفت در

چفت در از بسته بودن درب دستگاه هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. هنگامی که در بسته باشد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر چفت در دستگاه بسته نشده باشد، کلید درب مانع از شروع به کار دستگاه می‌شود. اگر چفت در خراب باشد، دستگاه شروع به کار نکرده یا نخواهد چرخید. خرابی چفت در می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. چفت در را برای وجود خرابی بازرسی کنید. اگر چفت در آسیب دیده باشد یا به درستی چفت نشود، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی چفت در، از یک مولتی‌متر برای تست وصل بودن جریان برق هر یک از کلیدهای چفت در استفاده کنید، اگر کلیدی هنگام فعال بودن دارای جریان برق نبود، کلید را تعویض نمایید.

علت ۵: سیستم کلید و موتور قفل در

چفت در از بسته بودن در هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. زمانی که در بسته شد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر در دستگاه چفت نشده باشد، کلید در از شروع به کار دستگاه ممانعت می‌کند. اگر چفت در خراب باشد، دستگاه شروع به کار نکرده و نخواهد چرخید. خرابی چفت در می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. چفت در را برای هرگونه خرابی بازرسی کنید. اگر چفت در خراب بود یا یه درستی بسته نمی‌شد، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی چفت در، به نمودار سیم کشی دستگاه‌تان نگاهی انداخته و از یک مولتی‌متر برای تست وصل بودن جریان برق هر یک از کلیدهای چفت در استفاده کنید. اگر جریان برق یکی کلیدها متصل نبود، آن را تعویض نمایید.

علت ۶: بورد کنترلی موتور

از انواع دلایل و علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ شما می‌تواند بورد کنترل باشد. بورد کنترلی موتور نیروی موتور را تامین می‌کند. اگر این بورد خراب باشد، دستگاه یا ناقص کار می‌کند و یا به کل کار نخواهد کرد. نخست، بورد کنترلی موتور را برای وجود اجزای نیم‌سوز و تمام سوز شده بازرسی کنید. برای تشخیص خرابی بورد کنترلی موتور، اطمینان حاصل کنید که بورد کنترلی نیروی الکتریکی موتور را وصل می‌کند. اگر بورد کنترلی برق داشت ولی برق موتور را وصل نمی‌کرد، آن را تعویض نمایید.

علت ۷: کلاچ

سیستم کلاچ، اتصال بین سیستم انتقال نیرو و گردونه شستشو را فراهم می‌کند، یعنی کمک می‌کند که گردونه به تدریج به سرعت چرخش مناسب برسد. اگر کلاچ ساییده شده و معیوب باشد، باعث عدم چرخش گردونه می‌شود. کلاچ قابل تعمیر نیست، اگر معیوب بود تعویض‌اش کنید.

علت ۸: چرخ تسمه محرک

چرخ تسمه محرک به طبلک شستشو وصل است و با کمک تسمه محرک و موتور، طبلک را می‌چرخاند. اگر چرخ تسمه محرک ساییده و معیوب باشد، تسمه روی آن لیز خواهد خورد و مانع از چرخش گردونه می‌شود. چرخ تسمه محرک را جدا نموده و بازرسی‌اش کنید. اگر معیوب بود، تعویض‌اش نمایید.

علت ۹: کیت باند کلاچ

سیستم کلاچ، اتصال بین سیستم انتقال نیرو و گردونه شستشو را فراهم می‌کند، یعنی کمک می‌کند که گردونه به تدریج به سرعت چرخش مناسب برسد. اگر کلاچ ساییده شده و معیوب باشد، باعث عدم چرخش گردونه می‌شود، یعنی علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ می‌تواند کلاچ ساییده شده باشد. کلاچ قابل تعمیر نیست، اگر کیت باند کلاچ معیوب بود، تعویض اش کنید.

علت ۱۰: بخش استاتور

استاتور با روتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرت‌مندی را ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر سیم‌پیچی‌های استاتور آسیب دیده باشند، دستگاه نخواهد چرخید و یا سرعت نخواهد گرفت و پر سرو صدا خواهد بود. استاتور را برای وجود هرگونه آسیب‌دیدگی در سیم‌پیچ‌ها ویا هر آسیب دیگری بازرسی کنید.

علت ۱۱: بخش روتور

روتور با استاتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرت‌مندی ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر آهنرباهای روتور آسیب دیده باشند یا هر قسمتی از روتور معیوب باشد، دستگاه نخواهد چرخید و یا حرکات نامعمولی خواهد داشت. برای تشخیص خرابی روتور، روتور را بازرسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۲: بیرینگ گردونه

خرابی بیرینگ گردونه شستشو می‌تواند دلیل و علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ باشد. بیرینگ (بلبیرینگ ویا کف گرد) گردونه در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، ممکن است گیر کرده و از گردش گردونه جلوگیری کند. همچنین دستگاه می‌تواند صدای سایش گوش خراشی داشته باشد. تعویض واشر کار تعمیراتی بسیار سختی است و در عمل باید بیشتر اجزای دستگاه را باز نمود. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، توصیه می‌کنیم که گردونه خارجی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید.

علت ۱۳: کیت بیرینگ و مهروموم درزگیر گردونه

بیرینگ و مهروموم درزگیر گردونه در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، ممکن است گیر کرده و از گردش گردونه جلوگیری کند. همچنین دستگاه می‌تواند صدای سایش گوش خراشی داشته باشد. تعویض واشر کار تعمیراتی بسیار سختی است و در عمل باید بیشتر اجزای دستگاه را باز نمود. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، توصیه می‌کنیم که گردونه خارجی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید.

علت ۱۴: طبلک عقبی با بیرینگ

طبلک عقبی دارای بیرینگ یا بیرینگ‌هایی است که چرخش گردونه داخلی را نرم و روان سازد. اگر سیستم بیرینگ گردونه خراب باشد، دستگاه می‌تواند بسیار پر سر و صدا شود و گردونه از چرخش باز ایستد. در برخی دستگاه‌ها، بیرینگ‌ها جدا از طبلک عقبی به فروش می‌رسند، با این حال اگر تولیدکننده طبلک و بیرینگ را سوار بر هم فراهم می‌کند، توصیه می‌کنیم که طبلک بیرونی و بیرینگ‌ها را باهم تعویض نمایید، زیرا جدا کردن و پرس کردن بیرینگ جدید می‌تواند شدیدا سخت و مشکل ساز باشد. البته لازم است بدانید که تعویض گردونه بیرونی و بیرینگ آسان نیست و پر هزینه خواهد بود.

علت ۱۵: بیرینگ

بیرینگ در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد و به صورت مجزا به فروش می‌رسد، آن را تعویض نمایید. اگر بیرینگ به صورت جداگانه در دسترس نیست، گردونه بیرونی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید. تعویض گردونه بیرونی و بیرینگ یک تعمیر سخت و پر هزینه است – اگر بیرینگ خراب شد، بهتر است یک دستگاه جدید بخرید.

علت ۱۶: موتور محرک

موتور محرک می‌تواند خراب شود. با این حال، بسیار نادر است که علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ شما، موتور باشد. قبل از تعویض موتور، نخست تمامی اجزا با احتمال خرابی را چک کنید. اگر هیچ یک از اجزا خراب نبودند، موتور را می‌توانید تعویض کنید. برای تشخیص خرابی موتور، ابتدا تامین نیروی برق موتور را چک کنید. اگر موتور صدایی داشت ولی کار نمی‌کرد، یا اگر پر سر و صدا بود، ویا آزادانه چرخش نمی‌کرد، آن را تعویض کنید.

علت ۱۷: سبد محرک

سبد محرک بر روی سیستم انتقال نیرو قرار می گیرد و با گردونه داخلی درگیر می شود. اگر سیستم انتقال نیرو، نیروی چرخش را مهیا می کند ولی گردونه خارجی آرام چرخیده ویا اصلا نمی چرخد، زبانه های چرخشی شاید ساییده شده باشند. دلیل دیگر می تواند ساییده شدن بلوک محرک بر روی گردونه چرخشی باشد. هر دوی زبانه های گردونه چرخشی و بلوک محرک را بازرسی کنید. اگر سایشی در آنها دیده نشد، شاید صفحات کلاچ بر روی سبد محرک ساییده شده باشند. اگر صفحات کلاچ ساییده شده باشند، باید سبد محرک را تعویض نمایید.

علت ۱۸: سیستم انتقال نیرو

دلیل نادر دیگری برای علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ شما، ایراد در سیستم انتقال نیرو است. سیستم انتقال نیرو دستگاه می‌تواند ساییده یا خراب باشد. این سیستم دارای چرخ دنده‌هایی است که می‌توانند معیوب شده و از چرخش دستگاه ممانعت کنند. با این حال، این حالت بسیار نادر است. قبل از تعویض سیستم انتقال نیرو، نخست تمامی دیگر اجزا با احتمال خرابی را چک کنید.

علت ۱۹: قفل در

سیستم قفل در را برای وجود خرابی بازرسی کنید. اگر قفل در خراب بود، آن را تعویض کنید. قفل در قابل تعمیر نیست، اگر خراب شد، مجبورید آن را تعویض نمایید.

در صورتی که بعد از خواندن این نوشته نتوانید علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ خود را شناسایی و رفع کنید می‌توانید با متخصصان مورد اعتماد تماس حاصل کنید تا از راهنمایی‌های آن‌ها استفاده کنید. این را در نظر داشته باشید که در صورتی که با کارشناسان غیر متخصص و کاربلد ارتباط برقرار کنید امکان دارد که علاوه بر اینکه مشکل شما حل نشود، مشکلات و هزینه‌های دیگری نیز متحمل شوید.

علت نچرخیدن ماشین لباس‌شویی سامسونگ

گروه فنی و مهندسی اپلا سرویس، با تکیه بر تجربه بیش از 30 سال در زمینه نصب انواع وسایل برقی خانگی مانند یخچال‌‌وفریزر، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی با برندهای مختلف خارجی و ایرانی خدمات مناسبی را به همشهریان ارائه دهد.

 

شما می‌توانید با یک تماس از هر نقطه از تهران، خدمات مورد نیاز خود را در عرض یک‌ساعت توسط کارشناسان و تکنسین‌های متخصص ما دریافت کنید. خدمات تعمیر وسایل برقی در منزل شما ارائه خواهد شد. گارانتی بدون قید و شرط به خدمات ارائه شده و ارائه خدمات با کمترین قیمت از ویژگی‌های خدمات ارائه شده ما است.

n
.

برای مشاوره رایگان در خصوص وسیله معیوب خود فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.