سرد نکردن یخچال بوش
سرد نکردن یخچال بوش
تیر ۳۰, ۱۳۹۷
حقایقی درباره یخچال
مرداد ۱, ۱۳۹۷

ماشین‌های لباسشویی مورد استفاده در منازل کارکرد مناسبی دارند. کافی است تا برند معتبری را برای خرید ماشین لباسشویی خود انتخاب کنید تا علاوه بر کیفیت، از خدمات پس از فروش مناسبی نیز برخوردار شوید. ولی برخی مواقع مشکلاتی پیش می‌آید که کارکرد دستگاه را مختل می‌کند. مشکلاتی مانند نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی، عدم تخلیه آب توسط ماشین لباسشویی و مواردی مشابه آن. در این نوشته قصد داریم تا در 19 نکته علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی را بررسی کنیم.

علت ۱: سیستم قفل در

اولین علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی مربوط به سیستم قفل در می‌باشد.سیستم قفل در هنگام باز بودن در از چرخش دستگاه ممانعت می‌کند. اگر این سیستم خراب شود، دستگاه نخواهد چرخید. برای تشخیص خرابی این سیستم، از یک مولتی‌متر برای تست اتصال جریان سیستم قفل در استفاده کنید. اگر قفل در اتصال جریان نداشت، آن را تعویض نمایید.

علت ۲: کوپلینگ موتور

کوپلینگ موتور، موتور را به سیستم انتقال نیرو ماشین لباس شویی وصل می‌کند. اگر وزن البسه از حد مجاز بار عبور نماید، کوپلینگ مانع از چرخش دستگاه می‌شود تا به موتور و سیستم انتقال نیرو آسیبی نرسد. خود کوپلینگ ممکن است به دلیل استفاده زیاد دچار خرابی شود. کوپلینگ موتور را بازرسی نمایید تا از عدم خرابی اطمینان حاصل کنید. اگر کوپلینگ خراب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۳: تسمه محرک

یکی از مهم‌ترین دلایل و علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی مربوط به تسمه محرک می‌باشد. تسمه مجرک را بازرسی نمایید تا خراب نبوده ویا بر روی چرخ تسمه شل نباشد. اگر تسمه خراب بوده ویا شل باشد، آن را تعویض نمایید.

علت ۴: چفت در

چفت در از بسته بودن درب دستگاه هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. هنگامی که در بسته باشد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر چفت در دستگاه بسته نشده باشد، کلید درب مانع از شروع به کار دستگاه می‌کند. اگر چفت در خراب باشد، دستگاه شروع به کار نکرده یا نخواهد چرخید. خرابی چفت در می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. چفت در را برای وجود خرابی بازرسی کنید. اگر چفت در آسیب دیده باشد یا به درستی چفت نشود، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی چفت در، از یک مولتی‌متر برای تست اتصال جریان هر یک از کلیدهای چفت در استفاده کنید، اگر کلیدی هنگام فعال بودن دارای اتصال نبود، کلید را تعویض نمایید.

علت ۵: سیستم کلید و موتور قفل در

در صورتی که در صدد این هستید تا علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی را کشف کنید، سیست کلید و موتور قفل در یکی از مواردی است که باید بررسی کنید. چفت در از بسته بودن در همگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. زمانی که در بسته شد، دستگاه می‌تواند شروع به کار کند. اگر در دستگاه چفت نشده باشد، کلید در از شروع به کار دستگاه ممانعت می‌کند. اگر چفت در خراب باشد، دستگاه شروع به کار نکرده و نخواهد چرخید. خرابی چفت در می‌تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. چفت در را برای هرگونه خرابی بازرسی کنید. اگر چفت در خراب بود یا یه درستی بسته نمی‌شد، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص خرابی الکتریکی چفت در، به نمودار سیم کشی دستگاه تان نگاهی انداخته و از یک مولتیمتر برای تست اتصال جریان هر یک از کلیدهای چفت در استفاده کنید. اگر یکی کلیدها اتصال جریان نداشت، آن را تعویض نمایید.

علت ۶: بورد کنترلی موتور

بورد کنترلی موتور نیروی موتور را تامین می‌کند. اگر این بورد خراب باشد، دستگاه یا ناقص کار می‌کند ویا به کل کار نخواهد کرد. نخست، بورد کنترلی موتور را برای وجود اجزای نیم سوز و تمام سوز شده بازرسی کنید. برای تشخیص خرابی بورد کنترلی موتور، اطمینان حاصل کنید که بورد کنترلی نیروی الکتریکی موتور را وصل می‌کند. اگر بورد کنترلی برق داشت ولی برق موتور را وصل نمی‌کرد، آن را تعویض نمایید.

علت ۷: کلاچ

اختلال در کلاچ ماشین لباسشویی سبب می‌شود تا کارکرد دستگاه دچار مشکل شود و به عنوان علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی باید بررسی شود. سیستم کلاچ، اتصال بین سیستم انتقال نیرو و گردونه شستشو را فراهم می‌کند، یعنی کمک می‌کند که گردونه به تدریج به سرعت چرخش مناسب برسد. اگر کلاچ ساییده شده و معیوب باشد، باعث عدم چرخش گردونه می‌شود. کلاچ قابل تعمیر نیست، اگر معیوب بود تعویض اش کنید.

علت ۸: چرخ تسمه محرک

یکی دیگر از دلایل و علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی مربوط به چرخ تسمه محرک است. چرخ تسمه محرک به طبلک شستشو وصل است و با کمک تسمه محرک و موتور، طبلک را می‌چرخاند. اگر چرخ تسمه محرک ساییده و معیوب باشد، تسمه روی آن لیز خواهد خورد و مانع از چرخش گردونه می‌شود. چرخ تسمه محرک را جدا نموده و بازرسی اش کنید. اگر معیوب بود، تعویض اش نمایید.

علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی

علت ۹: کیت باند کلاچ

سیستم کلاچ، اتصال بین سیستم انتقال نیرو و گردونه شستشو را فراهم می‌کند، یعنی کمک می‌کند که گردونه به تدریج به سرعت چرخش مناسب برسد. اگر کلاچ ساییده شده و معیوب باشد، باعث عدم چرخش گردونه می‌شود. کلاچ قابل تعمیر نیست، اگر کیت باند کلاچ معیوب بود، تعویض اش کنید.

علت ۱۰: بخش استاتور

استاتور با روتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرتمندی را ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر سیم پیچی‌های استاتور آسیب دیده باشند، دستگاه نخواهد چرخید ویا سرعت نخواهد گرفت و پر سرو صدا خواهد بود. استاتور را برای وجود هرگونه آسیب دیدگی در سیم پیچ ها ویا هر آسیب دیگری بازرسی کنید.

علت ۱۱: بخش روتور

یکی دیگر از دلایل و علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی مربوط به بخش روتور است. روتور با استاتور درگیر می‌شود تا میدان الکترومغناطیسی قدرتمندی ایجاد کند که گردونه را به هر دو سمت بچرخاند. اگر آهنرباهای روتور آسیب دیده باشند یا هر قسمتی از روتور معیوب باشد، دستگاه نخواهد چرخید ویا حرکات نامعمولی خواهد داشت. برای تشخیص خرابی روتور، روتور را بازرسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض نمایید.

علت ۱۲: بیرینگ گردونه

بیرینگ (بلبیرینگ ویا کف گرد) گردونه در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، ممکن است گیر کرده و از گردش گردونه جلوگیری کند. همچنین دستگاه می‌تواند صدای سایش گوش خراشی داشته باشد. تعویض واشر کار تعمیراتی بسیار سختی است و در عمل باید بیشتر اجزای دستگاه را باز نمود. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، توصیه می‌کنیم که گردونه خارجی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید.

علت ۱۳: کیت بیرینگ و مهروموم درزگیر گردونه

بیرینگ و مهروموم درزگیر گردونه در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، ممکن است گیر کرده و از گردش گردونه جلوگیری کند. هم‌چنین دستگاه می‌تواند صدای سایش گوش خراشی داشته باشد. تعویض واشر کار تعمیراتی بسیار سختی است و در عمل باید بیشتر اجزای دستگاه را باز نمود. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد، توصیه می‌کنیم که گردونه خارجی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید.

علت ۱۴: طبلک عقبی با بیرینگ

طبلک عقبی دارای بیرینگ یا بیرینگ‌هایی است که چرخش گردونه داخلی را نرم و روان سازد. اگر سیستم بیرینگ گردونه خراب باشد، دستگاه می‌تواند بسیار پر سر و صدا شود و گردونه از چرخش باز ایستد. در برخی دستگاه‌ها، بیرینگ‌ها جدا از طبلک عقبی به فروش می‌رسند، با این حال اگر تولیدکننده طبلک و بیرینگ را سوار بر هم فراهم می‌کند، توصیه می‌کنیم که طبلک بیرونی و بیرینگ‌ها را باهم تعویض نمایید، زیرا جدا کردن و پرس کردن بیرینگ جدید می‌تواند شدیداً سخت و مشکل ساز باشد. البته لازم است بدانید که تعویض گردونه بیرونی و بیرینگ آسان نیست و پر هزینه خواهد بود.

علت ۱۵: بیرینگ

بیرینگ در میانه گردونه خارجی قرار دارد و کمک می‌کند تا گردونه داخلی به نرمی و روانی بچرخد. اگر بیرینگ گردونه خراب باشد و به صورت مجزا به فروش می‌رسد، آن را تعویض نمایید. اگر بیرینگ به صورت جداگانه در دسترس نیست، گردونه بیرونی و بیرینگ را باهم تعویض نمایید. تعویض گردونه بیرونی و بیرینگ یک تعمیر سخت و پر هزینه است – اگر بیرینگ خراب شد، بهتر است یک دستگاه جدید بخرید.

علت ۱۶: موتور محرک

موتور محرک می‌تواند خراب شود. با این حال، بسیار نادر است که دلیل نچرخیدن دستگاه، موتور باشد. قبل از تعویض موتور، نخست تمامی اجزا با احتمال خرابی را چک کنید. اگر هیچ یک از اجزا خراب نبودند، موتور را می‌توانید تعویض کنید. برای تشخیص خرابی موتور، ابتدا تامین نیروی برق موتور را چک کنید. اگر موتور صدایی داشت ولی کار نمی‌کرد، یا اگر پر سر و صدا بود، ویا آزادانه چرخش نمی‌کرد، آن را تعویض کنید.

علت ۱۷: سبد محرک

سبد محرک بر روی سیستم انتقال نیرو قرار می‌گیرد و با گردونه داخلی درگیر می‌شود. اگر سیستم انتقال نیرو، نیروی چرخش را مهیا می‌کند ولی گردونه خارجی آرام چرخیده ویا اصلاً نمی‌چرخد، زبانه‌های چرخشی شاید ساییده شده باشند. دلیل دیگر می‌تواند ساییده شدن بلوک محرک بر روی گردونه چرخشی باشد. هر دوی زبانه‌های گردونه چرخشی و بلوک محرک را بازرسی کنید. اگر سایشی در آنها دیده نشد، شاید صفحات کلاچ بر روی سبد محرک ساییده شده باشند. اگر صفحات کلاچ ساییده شده باشند، باید سبد محرک را تعویض نمایید.

علت ۱۸: سیستم انتقال نیرو

سیستم انتقال نیرو دستگاه می‌تواند ساییده یا خراب باشد. این سیستم دارای چرخ‌دنده هایی است که می‌توانند معیوب شده و از چرخش دستگاه ممانعت کنند. با این حال، این حالت بسیار نادر است. قبل از تعویض سیستم انتقال نیرو، نخست تمامی دیگر اجزا با احتمال خرابی را چک کنید.

علت ۱۹: قفل در

یکی دیگر از دلایل و علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی مربوط به سیستم قفل در می‌باشد. سیستم قفل در را برای وجود خرابی بازرسی کنید. اگر قفل در خراب بود، آن را تعویض کنید. قفل در قابل تعمیر نیست، اگر خراب شد، مجبورید آن را تعویض نمایید.

منبع:  repairclinic

n
.

برای مشاوره رایگان در خصوص وسیله معیوب خود فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.