تعمیر ماشین ظرفشویی در انواع مختلف از صفر تا صد  از جمله :

 تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی

 تعویض آب شمار ماشین ظرفشویی

تعویض آکواستاپ یا شیر برقی ماشین ظرفشویی

تعمیر و تعویض برد ماشین ظرفشویی

تعویض دوش ظرفشویی

تعمیر دیگ و...

تعمیر ماشین ظرفشویی
تعمیر ماشین ظرفشویی