تعمیر جاروبرقی در انواع مختلف:

تعمیر و تعویض موتور
تعمیر و تعویض برد
تعویض خازن
تامین قطعات و لوازم انواع جارو برقی
تعویض شلنگ خرطومی

 

 

تعمیر جاروبرقی
تعمیر جاروبرقی